RESOURCES

Tulong Kay Nanay: A Program For Pregnant Women In Crisis

ROHEI Foundation

Help children by helping mothers. ROHEI Foundation’s Tulong kay Nanay page is intended to educate pregnant women on the realities of abandonment, abortion, and trafficking. Our goal is to empower them to make well-informed decisions for the best interest of the child, and to provide them with physical, medical, and emotional support throughout their pregnancy.

 

Read: How To Help A Pregnant Woman In Crisis

 

Watch this video to find out more about our Pregnant Women In Crisis program:

 

 

Maraming kababaihan ang nakakaranas ng krisis sa buhay habang buntis tulad ni Rose. Maraming nakakaramdam ng matinding hirap dahil sa kawalan ng suporta at problemang pampinansyal. Marami ang nagiisip na i-abandona ang bata sa kanilang sinapupunan o pagkapanganak sa ilegal na paraan. Hindi kailangang umabot sa mga ganitong desisyon, may iba pang paraan na legal, ligtas, at mas nakakabuti para sa ina at anak.

Maaring ituloy ng isang nanay ang pag-aalaga sa kanyang anak pagkatapos mapagtanto na niya na kaya niya. Isang sagot din ang pagpapaampon, kung ito ang makakabuti para sa bata at ina.

Kung ikaw ay nakakaranas ng sitwasyong dinaranas ni Rose, o may kilala kang katulad niya, huwag magdalawang-isip na humingi ng tulong. Humingi ng tulong sa mga mahal sa buhay, o sa mga tao o organisasyon na gustong tumulong. Maaring mag-message sa Tulong Kay Nanay Facebook page ng ROHEI Foundation.

Ang mensahe at video na ito ay hatid sa inyo ng ROHEI Foundation sa tulong ng Consuelo Zobel Alger Foundation.

 

Directed, Written, and Edited by Tristan Ortega
Animated by Alexia Sumilang
Voice Over by Joyce Buen
Music Score by Gerard Cayco

Related Articles and Resources
Resources
Christmas Reflections on Adoption
December 25th, 2020

No matter how different Christmas may be for all of us this year, it’s true message remains one and the same. Jesus has come, and He brings the gift of love, hope, joy, peace, and belonging to God’s forever family. However you are reflecting on the Christmas story this year, whether through Advent with family, […]

ROHEI Foundation
Resources
The Cost Of Adoption
November 20th, 2020

Raising a child comes with a great cost, regardless of the way they come to your family. When it comes to adoption, one of the many presumptions people have is that it’s much more expensive than natural birth. This mindset creates a barrier further comparing kids who are adopted from those who are not.   […]

Seve Carlos
Resources
Filipino Children’s Books About Adoption
October 10th, 2020

One of my teachers told me about how his adoptive son came home crying after being teased. He told his son that there was nothing wrong or shameful about his origins. Superman was adopted by the Kents, he pointed out. And so was Jesus, by Joseph!   Stories have power. They can help teach us […]

Michellan Alagao

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA!

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER